Iedereen Inbegrepen

: het is een visie die aan iedereen kansen geeft en die ook iedereen oproept om die kansen te grijpen. Politiek kijkt al te vaak in één richting. Wat kunnen wij beloven? Wat kunnen wij aankondigen? Maar een gezonde democratie werkt in twee richtingen, als een partnerschap tussen overheid en mensen.

Als de gemeente inspanningen doet om pleinen en wijken te verfraaien, is het daarna een zaak van alleman om die publieke ruimte te respecteren. Als de gemeente de schoolomgeving veiliger maakt, boeken we pas echt succes als iedereen de verkeersregels volgt. Dat is een tweerichtingsdemocratie. Een democratie van rechten en plichten, van dialoog, van vrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen die vooruit willen in het leven moedigen we aan. Mensen die achterop dreigen te raken, trekken we mee en bieden we nieuwe vooruitzichten. Dat is {iedereen inbegrepen}. Dat is toegepaste christendemocratie voor alle gezinnen van Vosselaar.

Vosselaar, je wilt ‘r wonen.

Daar zet CD&V Vosselaar zich voor de volle 100% voor in. Een betaalbaar huis in een veilige en groene omgeving met ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Waar het aangenaam vertoeven is. Waar iedereen zichzelf kan zijn en wederzijds respect vanzelfsprekend is.