CD&V, Visie op Vosselaar, Vooruit, Vosselaar Vooruit en onafhankelijke Kevin Luyckx hebben een bestuursakkoord gesloten en vormen de nieuwe bestuursploeg. N-VA wordt naar de oppositiebanken verwezen na haar mislukte poging om achter de rug van CD&V een nieuwe meerderheid te vormen.

Anders dan de eendrachtige houding op de gemeenteraad deed vermoeden, verliep de samenwerking tussen CD&V en N-VA binnen het schepencollege zeer moeizaam. Er was een groot verschil in bestuursstijl. Vooral rond respect voor gemeentepersoneel liepen de spanningen hoog op.

CD&V was vragende partij om rond de tafel te zitten, dit om één en ander uit te klaren en de samenwerking voor de resterende tijd van deze legislatuur nieuw leven in te blazen. Dit gesprek heeft echter nooit plaatsgevonden. De uitnodiging van CD&V werd door N-VA steeds op de lange baan geschoven.

Ondertussen is gebleken dat N-VA begin januari met een aantal oppositieraadsleden in gesprek is gegaan om een nieuwe coalitie te vormen. Hierbij zou Jef Pelgrims (N-VA) met slechts 394 voorkeurstemmen de burgemeesterssjerp overnemen van Gilles Bultinck (CD&V) met 1161 voorkeurstemmen. Jef Michielsen (Visie op Vosselaar) en Kevin Luyckx (onafhankelijke) bevestigen deze onderhandelingen die evenwel gestrand zijn.

“Gaandeweg de gesprekken voelde ik aan dat de puzzel niet klopte en dat het met de N-VA bestuurders moeilijk samenwerken zou zijn,” verklaart Jef Michielsen (Visie op Vosselaar).

Dit kwam ter ore van CD&V die, verontwaardigd door deze houding van N-VA, haar vertrouwen in de samenwerking heeft opgezegd. CD&V is op haar beurt in gesprek gegaan met de voltallige oppositie.

“We wilden een nieuwe, stabiele bestuursploeg op de been brengen om de belangrijke dossiers in Vosselaar tot een goed einde te brengen.” legt Gilles Bultinck (CD&V) uit.

Dit heeft geleid tot een nieuw bestuursakkoord met een nieuw schepencollege dat op de gemeenteraad van 3 februari geïnstalleerd zal worden. Gilles Bultinck (CD&V) behoudt zijn burgemeesterssjerp en vormt het college met partijgenote Inge Van Goubergen, Jef Michielsen (Visie op Vosselaar), Myriam Maes (Vooruit) en Kevin Luyckx (onafhankelijk).

“Er ligt nu een verfrissend bestuursakkoord voor,” verklaart Myriam Maes (Vooruit). “De gesprekken verliepen in alle openheid en transparantie met ruimte voor inspraak van iedereen.”

“Dit biedt perspectief voor een constructieve en hartelijke samenwerking,” bevestigt Gilles Bultinck (CD&V). “In ons nieuw bestuursakkoord zit een visie voor de lange termijn.”

Meer info kan u bekomen op het persmoment aan het gemeentehuis van Vosselaar op woensdag 26 januari om 14u30.