Vernieuwing basisschool Heieinde start na het bouwverlof


donderdag, 30 maart, 2017

Na de sanitaire nieuwbouwblok, de vernieuwing van de stookketels en de aanpassingen in functie van brandveiligheid van 2 jaar geleden, vervolgen we de bouwwerken nu (fase 2 die tevens eindfase is) op onze school van het Heieinde.

Op basis van het vlekkenplan dat we 2 jaar geleden afrondden, stelden we Ontwerpatelier als architect aan die, in samenwerking met Infrabo, in nauwe afstemming met de directie en het personeel, Steven Struyven en onszelf, samen op een open en fijne manier kwam tot het definitieve uitbreidingsplan.
 
We gaan zowel een deel bijbouwen als het bestaande gedeelte verder renoveren. Die renovatieopdracht is in handen van Infrax die, in samenwerking met Cenergie, dit tot een goed einde zal brengen en dit gelijktijdig met het nieuwbouwgedeelte.

Qua extra bouwwerken voorzien we een duidelijke inkom waarbij iedereen onmiddellijk het secretariaat en de directie zal vinden voortaan; bouwen we aan de voorkant van de school de kleuterschool uit zodat de ganse kleuterschool (7 klassen) netjes bij elkaar gebundeld zit; kan genieten van een overdekte speelruimte; een kleuterrefter en een mooie uitgebreid speelterrein aan de kant van de St. Jozefstraat.

Aan de achterkant wordt een polyvalente ruimte aangebouwd die oa dienst zal doen als langere-school refter en tussen het gebouw en de nieuwe sanitaire blok voorzien we een duurzame overkapping zodat ook de lagere school bij slecht weer toch droog kan spelen.

De totale kost hiervan bedraagt 2.6 miljoen € (inclusief BTW).

Voor de verbouwingswerken die vooral gericht zijn op 'energie' (isolatie, nieuwe ramen met hoogrendementsbelgazing,ventilatie,...) is nog 1.2 miljoen € voorzien.

Ook AgION (subsidiërend orgaan via OVSG - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) draagt zijn steentje hier nog letterlijk toe bij (onze resterende subsidie uit het lopende dossier bedraagt nog 2 miljoen € voor de totaliteit van nieuwbouw en verbouwing).

De timing van de werken:
Met deze werken wordt gestart net na het bouwverlof en ze lopen tot en met augustus van volgend jaar.
Dank zij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen slagen we erin om de bouwwerken te beperken tot één schooljaar waardoor de nieuwe school z’n deuren kan openen op 1 september 2018.