Het Hof van Vosselaar krijgt toeristische invulling met nadruk op erfgoed


woensdag, 22 maart, 2017
De voormalige pastorie Het Hof met omwald domein en aansluitend parkbos vormt een belangrijke getuige van het religieus verleden van zowel Vosselaar als Beerse. De centrale locatie op het Hofeinde en mogelijk ook de site met omwalling refereren naar de vroegste parochiale geschiedenis van beide gemeenten, opklimmend tot 1187.

De pastorie ligt te midden van een bosrijk domein. Langs het Hofeinde bevinden zich nog enkele dienstgebouwen, waaronder een conciërgewoning, een hangar en een garage. Deze banale gebouwen werden opgetrokken in de loop van de 20ste eeuw en hebben geen noemenswaardige waarde.

Voor de pastorie ligt een ruim grasveld dat overgaat in een vijver. Deze vijver is aangelegd in een gedeelte van de voormalige grachtstructuur. De vijver kreeg watertoevoer via de Eindeloop en bevoorraadde vervolgens de brede omwalling. Ten oosten van het hoofdgebouw is deze omgrachting goed te herkennen in de parkaanleg. Zij omringt de voormalige rechthoekige moestuin. Ten westen van de pastorie is het tracé van deze omgrachting minder duidelijk aanwezig. Wegens een afdamming in de buurt stonden de grachten op het moment van de bescherming (2001) droog. Enkel in de vijver bevond zich nog water. Mogelijk omringden deze grachten het oorspronkelijke pastoriedomein. Over de grachtstructuur, op een drietal plaatsen in het park, liggen betonnen brugjes in houtimitatie.

Ten westen van de moestuin ligt een dreef die, met een lichte knik, naar de Kapelstraat leidt. Rondom vindt men een parkbos met een belangrijk bomenbestand, dat volgens de Biologische Waarderingskaart (versie 2, 1997-2010) uit zuur eikenbos bestaat. De gracht wordt omzoomd door een bomenrij met dominantie van beuk.

Ondanks de verwaarlozing heeft het domein zijn typische bestanddelen zoals een bomendreef, een boomgaard, een vijver, een brede gracht, bruggetjes,... goed behouden.