De laatste jaren heeft de gemeente Vosselaar, onder impuls van het CD&V-bestuur, haar vrije tijdsinfrastructuur uitgebreid (verwerving Sint-Jozefkerk; herbestemming Buitenschoolse Kinderopvang in de Konijnenbergpad tot een huis van het Woord) en gemoderniseerd (uitbreiding Sporthal, renovatie Sint-Jozefkerk).  Dat vernam u al in de voorbije nieuwsbrieven. 

Dergelijke infrastructuur vraagt een modern, flexibel en deskundig beheer.  Dat is niet altijd haalbaar binnen de grenzen van de gemeentelijke overheid.  Het gemeentedecreet biedt echter mogelijkheden om dit te verhelpen.  In welbepaalde domeinen kan het beheer verzelfstandigd worden, steeds onder toezicht van de gemeenteraad.  Alles blijft immers eigendom van de Vosselaarse gemeenschap.

Eén van de opties voor verzelfstandiging van het beheer is het Autonoom Gemeentebedrijf of AGB.  Veel gemeenten, ook in de nabije omtrek, hebben dergelijke beheersvorm al in het leven geroepen.  Je kan het vergelijken met een gewone vennootschap, maar dan met gemeente als aandeelhouder en belangrijkste bestuurder.  Beslissingen kunnen sneller genomen worden en deskundigen kunnen participeren in het beleid.

In tegenstelling tot de gemeente is het AGB BTW-plichtig.  Ingewikkeld, misschien wel, transparanter …, voordelig …  zeker.  De vernieuwde sporthal is per einde december 2016 reeds ondergebracht in deze beheersstructuur.  Op een onderhoudsbudget en een investeringsprogramma van om en bij 400.000 euro betekent de BTW-aftrekbaarheid al gauw een besparing van 80.000 euro, jaar na jaar.  Keerzijde van de medaille is dat facturen aan de gebruikers van de infrastructuur met BTW zullen uitgeschreven worden.  Dit is de enige wijziging voor de gebruiker, maar geen meerkost : het bruto bedrag van de tarieven blijft gelijk, BTW-inclusief.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.