CD&V-Programma 2013 / 2018 - Iedereen Inbegrepen


 

{Iedereen inbegrepen}, het is een visie die aan iedereen kansen geeft en die ook iedereen oproept om die kansen te grijpen. Politiek kijkt al te vaak in één richting. Wat kunnen wij beloven? Wat kunnen wij aankondigen? Maar een gezonde democratie werkt in twee richtingen, als een partnerschap tussen overheid en mensen.

Als de gemeente inspanningen doet om pleinen en wijken te verfraaien, is het daarna een zaak van alleman om die publieke ruimte te respecteren. Als de gemeente de schoolomgeving veiliger maakt, boeken we pas echt succes als iedereen de verkeersregels volgt. Dat is een tweerichtingsdemocratie. Een democratie van rechten en plichten, van dialoog, van vrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen die vooruit willen in het leven moedigen we aan. Mensen die achterop dreigen te raken, trekken we mee en bieden we nieuwe vooruitzichten. Dat is {iedereen inbegrepen}. Dat is toegepaste christendemocratie voor alle gezinnen van Vosselaar.

 Je wilt ‘r wonen

“Vosselaar, je wilt ‘r wonen.” Daar zet CD&V Vosselaar zich voor de volle 100% voor in. Een betaalbaar huis in een veilige en groene omgeving met ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Waar het aangenaam vertoeven is. Waar iedereen zichzelf kan zijn en wederzijds respect vanzelfsprekend is.

De verscheidenheid van onze inwoners ziet u weerspiegeld op de CD&V-kieslijst. Jong en oud, man en vrouw, mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende beroeps- en levenservaringen willen Vosselaar samen besturen. Er samen voor zorgen dat u er graag woont.

Verder bouwen

De voorbije jaren mocht de CD&V het beleid bepalen in Vosselaar. We hebben heel wat gerealiseerd en bouwen daar graag op verder. Een gezond financieel beleid vormt daarbij het uitgangspunt: voor elk project zoeken we de meest haalbare en wenselijke formule.

Op korte termijn staan de volgende werken op stapel:

   De vernieuwing en uitbreiding van de kinderopvang en de verenigingslokalen op het Heieinde.

   Energiebesparende aanpassingswerken voor de school Heieinde en Centrum.

   Nieuwe sanitaire blok voor de school Heieinde.

   Uitbreiding van de sporthal.

   Uitbreiding van de brandweerkazerne.

Sommige acties springen minder in het oog, maar zijn daarom niet minder belangrijk voor de werking van ons dorp:

   De communicatie met en naar de burger heeft vorm gekregen.

   Adviesraden ondersteunen het beleid en geven u inspraak op het vlak van gezondheid, cultuur, jeugd, sport, ruimtelijke ordening en milieu.

   De rechtspositieregeling voor de gemeentelijke diensten is uitgewerkt.

   Verenigingen en sportclubs krijgen logistieke en financiële ondersteuning.

   Vosselaar is erkend als fairtrade gemeente.

   Het CADO-project voorziet dagopvang. Wist u trouwens dat dit project navolging krijgt in andere gemeenten?

   Voor onze goed draaiende bibliotheek wordt meer ruimte gezocht.

En er is meer. CD&V hecht er belang aan dat elke burger weet waar hij recht op heeft. Premies en tegemoetkomingen hebben pas nut als u van hun bestaan afweet. Ook daarin heeft het bestuur zijn verantwoordelijkheid.

 

Verder met CD&V, een blik vooruit

 

De volgende zes jaar wil CD&V weer werk maken van Vosselaar. Op verschillende domeinen willen we uw welzijn verbeteren.

 

Wonen en Groen

Vrije tijd

Vlot verkeer

Veilig Vosselaar

Optimaal Onderwijs

Sociaal Huis

Lokale economie

Ontwikkelingssamenwerking

Een goede gezondheid

Inspraak en communicatie